Kontakt

UNIT Wydawnictwo Informacje Branżowe Sp. z o.o.; ul. St. Kierbedzia 4, 00-728
Warszawa, Polska

tel. +48 22 32 01 500, 32 01 600; fax +48 22 32 01 506;
e-mail: info@unit.com.pl; www.tradebizz.pl; www.unit.pl

Magdalena Piekarska
Redaktor Naczelny
E-mail: mpiekarska@unit.com.pl
Telefon:  +48 22 32 01 500
Fax: +48 22 32 01 540

Reklama: Joanna Pratzer
E-mail: jpratzer@unit.com.pl
Telefon: +48 22 32 01 634
Fax: +48 22 32 01 640

Prenumerata: Ewa Kowalska
E-mail: prenumerata@unit.com.pl
Telefon: +48 22 32 01 635
Fax: +48 22 32 01 540